De volgende stappen

Welke stappen dient u te nemen alvorens naar de logopediste te komen?

  1. U contacteert een pediater of NKO-arts voor een voorschrift voor een logopedisch bilan op te stellen.
  2. U neemt contact op met de logopediste om een afspraak te maken voor het logopedisch onderzoek.
  3. Na het logopedisch onderzoek, wordt het logopedisch bilan opgesteld. Deze resultaten worden samen met u besproken. Aan de hand van de resultaten wordt er besloten of het opstarten van logopedische therapie noodzakelijk is en verdere praktische afspraken worden bepaald.
  4. U contacteert opnieuw de pediater of NKO-arts voor het opstellen van een voorschrift van logopedische therapie.
  5. U bezorgt de twee voorschriften en een kleefbriefje van uw mutualiteit aan uw logopediste. De logopediste bezorgt al de nodige documenten aan uw mutualiteit.
    Na verloop van tijd wordt er ook een evolutiebilan opgesteld om de vooruitgang van het kind in kaart te kunnen brengen.